Archiwalne wpisy z tagiem 'Żoliborz Południowy'

Żoliborz Południowy

Drodzy Sąsiedzi,

Jak wszyscy pewnie wiemy Żoliborz Południowy to obszar pomiędzy Aleją Jana Pawła II, ul. Broniewskiego, Krasińskiego, Powązkowską i torami kolejowymi.

Charakter tego obszaru ulega gwałtownym zmianom, w miejsce obiektów przemysłowych powstaje kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, w których w ciągu najbliższych lat zamieszka koło 20 tysięcy ludzi.

Zależy nam, by nowo powstająca dzielnica była miejscem ładnym, wygodnym do mieszkania i godnie nawiązującym do najlepszych tradycji żoliborskich.

Jest nas kilkanaście osób z nowych osiedli przy Krasińskiego, Przasnyskiej i Rydygiera. Wierzymy, że dzięki współpracy między naszymi wspólnotami oraz dialogowi z zarządem dzielnicy, radą oraz żoliborskimi organizacjami pozarządowymi, możemy przyczynić do harmonijnego rozwoju osiedla i całej dzielnicy.

Wszystkich chętnych do działania z nami serdecznie zapraszamy do współpracy.

Naszą aktywność można śledzić na facebooku pod adresem:
facebook.com/ZoliborzPoludniowy
lub na stronie internetowej:
zoliborzpoludniowy.pl/

Miło nam poinformować, że dzięki naszym staraniom na dzisiejszej sesji Rada Dzielnicy Żoliborz przyjęła „Stanowisko w sprawie możliwie szybkiego rozwiązania najistotniejszych problemów, związanych z terenem objętym procedurą planistyczną mpzp Żoliborza Południowego, a następnie wznowienia i zakończenia prac nad uchwaleniem w/w planu miejscowego” – ten dokument, sporządzony przez radnych i mieszkańców – wskazuje najistotniejsze problemy dotyczące planowania przestrzennego naszej dzielnicy (wyprzedaż wolnych działek, nieharmonijny rozwój – brak inwestycji w placówki oświatowe czy tereny rekreacyjne, niezaadaptowane do funkcji mieszkaniowej ulice etc.). Teraz, na te tematy będzie musiał (pół roku przed wyborami samorządowymi) wypowiedzieć Urząd Miasta. Czekamy z niecierpliwością. Równolegle pracujemy nad petycją mieszkańców.

Treść stanowiska można przeczytać w biuletynie informacji publicznej.
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f2fca/jzqrkwveiyunghidjusifulkbwktzkzj/DRUKNR293.doc

Jeszcze raz zachęcamy do śledzenia naszych działań i aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu rzeczywistości Żoliborza Południowego.

Z sąsiedzkim pozdrowieniem
Mieszkańcy Żoliborza Południowego