PRACE W GARAŻACH

PRACE W GARAŻACH

Szanowni Mieszkańcy,
Deweloper będzie prowadził prace naprawcze w garażach, niestety wiąże się to z niedogodnością braku dostępu do garażu przez 48 godzin od chwili wykonania prac.
Podajemy harmonogram prac, i prosimy o wyjazd z garażu do godziny 8.00 w miejscach dokonywanych napraw.
Ponieważ impregnacja i malowanie musi schnąć przez minimum 48 godzin samochód pozostawiony w garażu nie będzie mógł wyjechać. W przypadku wydłużenia czasu schnięcia będziemy Państwa informować.

HARMONOGRAM PODANY PRZEZ DEWELOPERA:

Garaż poziom -1 – wykonanie napraw dylatacji i pęknięć posadzki

1) Poniedziałek 24-06-13r.
Wzdłuż kratki ACO w obrębie klatek schodowych ; B C D E i przy stanowiskach parkingowych od 140 do 144 ; od 146 do 153 od 154 do 163

2) wtorek 25-06-13r.
Część środkowa garażu wzdłuż kratki ACO od kl.A do kl.F G i stanowisk parkingowych od nr. 69 do 72

3) środa 25-06-13r.
wzdłuż kratki ACO od kl. A do H i stanowisk od 1 do 6 od 7 do 9 od 11 do 15

Garaż Poziom -2

4) Czwartek 26-06-13r.
wzdłuż kratki ACO w obrębie kl. B C D E. i stanowisk parkingowych od 292

5) piątek 27-06-13r.
wzdłuż kratki ACO od kl.A do F G i stanowisk od 258 do 260

6) poniedziałek 1-07-13r.
wzdłuż kratki ACO od kl. A do H i stanowisk od 209 do 213r.

Garaż Poziom -1

7) wtorek 2-07-13r
Naprawy w obrębie kl.B do E stanowiska parkingowe od 101 do 107 , 0d 115 do 128

8) środa 3-07-13r.
naprawy od kl. A do kl.F i G część środkowa garażu stanowiska parkingowe od 73 do 86 ; 87 do 100

9) czwartek 4-07-13r
naprawy w obrębie kl. A ; I do H stanowiska parkingowe od 38 od 43 ,od 47 do 60 ; od 61 do 67

Administrator Wspólnoty
Damian Ruciński

Plac zabaw – hałas

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą przesłaną przez sąsiadów, którzy pracują w domu.
Dzieci bawiące się na placu zabaw czasami rozbawione strasznie krzyczą.
Bardzo proszę o troszeczkę uspokojenia pociech.
Uszanujmy sąsiadów, którzy muszą pracować w domu.
Dzieci bawią się zawsze wesoło i hałaśliwie, ale troszeczkę opanowania pozwoli również odetchnąć tym, którzy mają malutkie pociechy a także, tym osobom, które próbują w skupieniu pracować.

Z góry dziękuję za sąsiedzką przychylność

Administrator Wspólnoty
Damian Ruciński

Brak łączności z ochroną – naprawa centralki

Szanowni Państwo,
w związku z problemami łączności z ochroną, centrala domofonowa została zdemontowana i oddana do naprawy przez producenta, firmę ADD.
Naprawa jest wykonywana w ramach gwarancji.
Niestety w czasie naprawy kontakt z ochroną jest jedynie telefoniczny pod nr 601 692 574.
Ochrona nie będzie mogła zdalnie otworzyć drzwi wejściowych.

Przepraszamy za utrudnienia

Odpadające kafelki

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że we WTOREK 23.04.2013 rozpoczną się prace remontowe.
Deweloper będzie uzupełniał odspojone kafelki na elewacji.
Prace będą wykonywane z wysięgnika.

Przepraszamy za utrudnienia

Ustawa o gospodarowaniu odpadami

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.07.2013 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zapisami której z dniem 1 lipca br. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. W związku z tym Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 7 marca br. przyjęła uchwały określające metodę obliczania, stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do 31 maja br. składać mają Właściciele.

Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

• jednoosobowe gospodarstwa domowe – 19,50 zł,
• dwuosobowe gospodarstwa domowe – 37 zł,
• trzyosobowe gospodarstwa domowe – 48 zł,
• gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób – 56 zł.

Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.
W Państwa skrzynkach pocztowych znajdują się dokumenty Ośwaiadczenia o ilości osób w lokalu.
Wobec obowiązku zgłoszenia danych w Urzędzie Gminy prosimy o dostarczenie oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 4.05.2013 r

Uwaga – w rubryce „Ilość osób stale przebywających w lokalu” podajemy liczbę osób faktycznie zamieszkujących lokal, a nie wymienionych w akcie notarialnym lub zameldowanych.

Nieprzekazanie poniższego oświadczenia może skutkować ponoszeniem przez Państwa podwyższonych kosztów wywozu śmieci.

Prosimy o zwrot wypełnionej karty:
• Do pomieszczenia Ochrony
• listem na adres: PITERSON Sp. z o.o., Filtrowa 68, 02-057 Warszawa
• skan karty na adres mailowy: administrator@piterson.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia zmian w stosunku do złożonego oświadczenia zobowiązani są Państwo do poinformowania firmy administrującej w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

Spadające płytki i zaprawa

Szanowni Mieszkańcy,

Odpadające z elewacji, z dużych wysokości, płytki ceramiczne stanowią
realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób przebywających w pobliżu budynku.

Deweloper wezwany do usunięcia zagrożenia odmówił niezwłocznego przystąpienia do robót. Wcześniejsze, prowizoryczne prace naprawcze również nie przyniosły zadawalającego rezultatu. Dlatego też Wspólnota w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców zdecydowała się na zlecenie prac wykonawcy zastępczemu.

Alpiniści zdejmują liczne, odspojone kafelki wraz z fragmentami luźnej zaprawy.
Kosztami prac zostanie obciążony Deweloper – firma Robyg.

W przypadku zauważania luźnych elementów elewacji prosimy o natychmiastowy kontakt.

Przepraszamy za utrudnienia.

Administrator Wspólnoty
Damian Ruciński
600 121 867

Zmniejszone opłaty

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Wspólnoty podjął decyzję aby od kwietnia zawiesić zbieranie opłat na fundusz celowy.

Nowe zawiadomienia o wysokości opłat pomniejszonych o opłatę na fundusz celowy znajdują się w Państwa skrzynkach pocztowych.

Osoby, które podały adres koreskondencyjny dostaną zawiadomienia pocztą.

 

Pozdrawiam

Wyłączenie ciepła

Szanowni Państwo,
Wyłączenie dostaw ciepła i ciepłej wody jest planowane w godzinach 9.00 – 15.00

Przerwa w dostawie ciepła

BRAK CIEPŁEJ WODY

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że we WTOREK 5.03.2013 w wyniku prac prowadzonych na zlecenie DALKIA (dawniej spec) przy magistrali ciepłowniczej nie będzie dostarczane ciepło i ciepła woda od rana do godzin wieczornych.
Zimna woda będzie dostarczana normalnie.

Przepraszamy za utrudnienia

Administrator Wspólnoty
Damian Ruciński

Prace przy sieci ciepłowniczej

Szanowni Państwo
Informuję, że w dniu dzisiejszym i jutro (26-27.03.2013) będą trwały prace na sieci
cieplnej od strony ulicy Rydygiera.
Dalkia (dawniej Spec) zapewnia, że nie będzie przerw w dostawie ciepła do budynku.