Archiwalne wpisy w kategorii 'Wydarzenia'

Strona 2 z 7

Ustawa o gospodarowaniu odpadami

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.07.2013 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zapisami której z dniem 1 lipca br. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. W związku z tym Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 7 marca br. przyjęła uchwały określające metodę obliczania, stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do 31 maja br. składać mają Właściciele.

Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

• jednoosobowe gospodarstwa domowe – 19,50 zł,
• dwuosobowe gospodarstwa domowe – 37 zł,
• trzyosobowe gospodarstwa domowe – 48 zł,
• gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób – 56 zł.

Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.
W Państwa skrzynkach pocztowych znajdują się dokumenty Ośwaiadczenia o ilości osób w lokalu.
Wobec obowiązku zgłoszenia danych w Urzędzie Gminy prosimy o dostarczenie oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 4.05.2013 r

Uwaga – w rubryce „Ilość osób stale przebywających w lokalu” podajemy liczbę osób faktycznie zamieszkujących lokal, a nie wymienionych w akcie notarialnym lub zameldowanych.

Nieprzekazanie poniższego oświadczenia może skutkować ponoszeniem przez Państwa podwyższonych kosztów wywozu śmieci.

Prosimy o zwrot wypełnionej karty:
• Do pomieszczenia Ochrony
• listem na adres: PITERSON Sp. z o.o., Filtrowa 68, 02-057 Warszawa
• skan karty na adres mailowy: administrator@piterson.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia zmian w stosunku do złożonego oświadczenia zobowiązani są Państwo do poinformowania firmy administrującej w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

Spadające płytki i zaprawa

Szanowni Mieszkańcy,

Odpadające z elewacji, z dużych wysokości, płytki ceramiczne stanowią
realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób przebywających w pobliżu budynku.

Deweloper wezwany do usunięcia zagrożenia odmówił niezwłocznego przystąpienia do robót. Wcześniejsze, prowizoryczne prace naprawcze również nie przyniosły zadawalającego rezultatu. Dlatego też Wspólnota w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców zdecydowała się na zlecenie prac wykonawcy zastępczemu.

Alpiniści zdejmują liczne, odspojone kafelki wraz z fragmentami luźnej zaprawy.
Kosztami prac zostanie obciążony Deweloper – firma Robyg.

W przypadku zauważania luźnych elementów elewacji prosimy o natychmiastowy kontakt.

Przepraszamy za utrudnienia.

Administrator Wspólnoty
Damian Ruciński
600 121 867

Zmniejszone opłaty

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Wspólnoty podjął decyzję aby od kwietnia zawiesić zbieranie opłat na fundusz celowy.

Nowe zawiadomienia o wysokości opłat pomniejszonych o opłatę na fundusz celowy znajdują się w Państwa skrzynkach pocztowych.

Osoby, które podały adres koreskondencyjny dostaną zawiadomienia pocztą.

 

Pozdrawiam

Wyłączenie ciepła

Szanowni Państwo,
Wyłączenie dostaw ciepła i ciepłej wody jest planowane w godzinach 9.00 – 15.00

Przerwa w dostawie ciepła

BRAK CIEPŁEJ WODY

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że we WTOREK 5.03.2013 w wyniku prac prowadzonych na zlecenie DALKIA (dawniej spec) przy magistrali ciepłowniczej nie będzie dostarczane ciepło i ciepła woda od rana do godzin wieczornych.
Zimna woda będzie dostarczana normalnie.

Przepraszamy za utrudnienia

Administrator Wspólnoty
Damian Ruciński

Prace przy sieci ciepłowniczej

Szanowni Państwo
Informuję, że w dniu dzisiejszym i jutro (26-27.03.2013) będą trwały prace na sieci
cieplnej od strony ulicy Rydygiera.
Dalkia (dawniej Spec) zapewnia, że nie będzie przerw w dostawie ciepła do budynku.

Odpadające płytki na balkonach

Szanowni Państwo,
W związku z naszą interwencją wobec zdarzających się przypadków odpadania płytek balkonowych dostaliśmy informację od Robyg S.A :

„Informuję, że w związku z pojawiającymi się oparzeniami płytek na
czołach balkonów, w dniu 19.02.2013 (wtorek) od godziny 8.00 będzie
wykonywane kompleksowe sprawdzenie przyczepności płytek na balkonach.
Parce będą wykonywane z podnośnika koszowego od strony patio, zielonego
Żoliborza i wjazdu na poziom -2.
W związku z powyższym proszę o udostępnienie możliwości wjazdu
podnośnika we wskazanych miejscach.
Z uwagi na pogodę i temperaturę w dniu 19.02.2013 będą zdejmowane luźne
elementy z balkonów natomiast kompleksowa naprawa przewidziana jest w
terminie wiosennym o czym zostaną Państwo wcześniej poinformowani.”

 

AWARIA WODY – Usunięta

Szanowni Państwo
Poranna awaria wody została usunięta.
Woda już od godziny 9.30 jest dostarczana do budynku

AWARIA WODY

Szanowni Państwo

Przepływ wody ma przywrócić firma Knauber budująca magistralę wodną na ulicy Rydygiera na zlecenie MPWiK.

Po nocnych pracach ekipy wykonującej przyłącza wody nie otwiera się zastawa do naszego budynku.

W ciągu 1,5 godziny mamy zostać poinformowani o postępach prac przy usuwaniu awarii.

Najszybciej jak tylko można przekażemy informacje o stanie prac.

Kwartalny biuletyn

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że pod tym adresem jest już dostępny kwartalny biuletyn zarządu i firmy administrującej, dzięki któremu możecie się Państwo zapoznać z bieżącymi sprawami osiedla.

Zapraszamy do lektury.